عضواتاق شوید

مشاهده اطالاعات لازم برای عضویت اتاق

مراحل عضویت

با پر کردن فرم ثبت نام و ارسال ان میتوانید به عضویت این اتاق در بیایید.

لطفا حق عضویت سالانه خود را مطابق با پروفایل خود در جدول زیر پرداخت کنید.

نحوه پرداخت به اتاق بازرگانی از طریق انتقال وجه به حساب بانکی اتاق و یا واریز مستفیم وجه به حساب اتاق می باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه عضویت سالانه در ظرف مدت 72 ساعت از زمان تکمیل فرم ثبت نام در سایت اتاق ، کلیه اطلاعات شما از سایت حذق میشود.

پس از پرداخت وجه عضویت ، کپس برابر با اصل اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ان (در صورت وجود) و برگه قبت شرکت نزد اداره قبت شرکتها را برایمان از طریق پست ارسال کنید.

اطلاعات حسابهای بانکی اتاق برای پرداخت وجوه:

Banco Itaú
Agência: 0845
C/C: 44409-0
Câmara de Comércio & Industria Brasil-Irã
CNPJ: 04.957.625/0001-05

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0239
C/C: 00001355-7
Câmara de Comércio & Industria Brasil-Irã
CNPJ: 04.957.625/0001-05

شخص حقوقی
نوع
حقوق یا مقرری سالیانه
شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ
 رئال برزیل R$ 4.100,00
شرکتهای هلدینگ و مجموعه ها
رئال برزیل R$ 4.800,00
Brazilian Industries
R$ 8.400,00
شرکت های ایرانی
USD $2.000,00
Iranian Industries
USD $3.600,00
شرکت های خارجی:
USD $3.000,00
Foreign Industries
USD $6.000,00
شخص حقیقی
نوع
حقوق یا مقرری سالیانه
شخص حقیقی برزیل
رئال برزیل R$ 1.800,00
شخص حقیقی ایران
USD 500,00
شخص حقیقی ( غیر از ایران و برزیل)
USD 1.200,00
logo-camirabrasil-rdp-en-us.png
Av. Paulista, 1471 - 5º Andar - Conjunto 511
Ed. Barão de Cristina, Bairro Bela Vista,
CEP 01311-927, São Paulo - SP
با ما تماس بگیرید: info@camiranbrasil.com.br
برای موارد اضطراری لطفا تماس بگیرید:
+55 11 9 6434-2627
BRASÍLIA WEATHER
TEERÃ WEATHER

ما را دنبال کنید

Search